Optiek Salmon disclaimer

1. Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Wanneer een gebruiker zich voor de eerste keer bij Optiek Salmon inschrijft, geeft hij gegevens door over zijn priveleven (naam, adres, geslacht, taal, telefoonnummer, geboortedatum). Wij zien er strikt op toe dat deze gegevens nooit verspreid of verkocht worden aan een derde instelling.

2. Vertrouwelijkheid van e-mails

Wij waken over de vertrouwelijkheid van uw berichten. De inhoud van naar ons verstuurde mails zal nooit aan derde kenbaar gemaakt worden.

3. Adressen van anderen

Optiek Salmon zal steeds klacht neerleggen tegen personen die, ofwel fictieve gegevens meedelen, ofwel gegevens van anderen.

4. Naleven van de belgische wet m.b.t het verwerken van persoonlijke gegevens.

Optiek Salmon leeft volledig de Belgische wet na van 8 december 1992 m.b.t. tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf die gegevens verzamelen, de toestemming moeten hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet er toegang toe hebben en het recht de informatie die hem/haar betreft te wijzigen. Uiteindelijk zijn wij bij wet verplicht om de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens aan te geven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
Optiek Salmon kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor het onopzettelijk of accidenteel verlies en of diefstal van persoonsgegevens. 
Optiek Salmon zal alles in het werk stellen om eventueel verlies of diefstal van persoonsgegevens te voorkomen.

Als klant van Optiek Salmon verklaart u weet te hebben van, en akkoord te gaan met dit privacy statement.


© 2022 Optiek Salmon. Alle rechten voorbehouden - disclaimer